Latest News


Advertise with us

Reach your products to the #1 unique audience with Campaigns.


29 May, 2011

ഇമണ്യ വല്യ ലഡു

29 May, 2011 0 comments

രമേശ് ചെന്നിതലയുടെ തലക്കുളില് മണ്ണല്ല ബ്രയി൯ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മള്ള് അറിയണ്ണം.ഞാന് കര്തിയത് ഓന്റെയൊക്കെ തലക്കുളില് മാണ്ണാണ് ആണ്ന്നാ...... ഓനൊക്കെ നമ്മള് എന്തൊക്കിലും കൊടുക്കണം.
തലക്കുളിലുള്ള ബ്രയി൯ ഓടണം ഇന്നാല് മാത്രേ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനാക്കൂ.. നാടക്കീയമായി രമേശ് ചെന്നിതല പ്രഖ്യാപ്പിക്കുന്നു ഞാന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക്മസരിക്കാനില്ല ഒപ്പം മന്ത്രി സഭയിലേക്കും ഇല്ലാ എന്ന്.
ഇത് ഇലിപ്പം എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കണിന്റെ ഇന്റെ കോഴാ.. ഇട്ട് ഇതില് ഇമണ്യ വല്യ ലഡു ഉണ്ട്.ഓന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തന്നെ വേണം.ഇനിയിപ്പം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ലോകസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്പോ സ്വഭാവികമായും UDF പൊട്ടും ഭരണപരാജയം മുഖ്യമന്ത്രി മാറണം രമേശ് ചെന്നിതല മുഖ്യമന്ത്രിയാവും.ഇതൊക്കെയാണ് രമേശ് ചെന്നിതലയുടെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് അധികാരത്തിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ കടന്നു വന്നാൽ ഭരണപരാജയം എന്ന ആക്ഷേപം വരുമ്പോൾ അത് രമേശ് ചെന്നിതലയുടേയും കൂട്ടി ഭരണപരാജയം ആയി വരും ഇങ്ങനെ വന്നാ മുഖ്യ മന്ത്രിസ്ഥാനം രമേശ് ചെന്നിതലക്ക് അന്യമാക്കും........
ഇതൊക്ക് മനസ്സില്ലാക്കാ൯ ഈ ഉള്ളവന് ബ്രയിന് ഉണ്ട്......................................... 
 ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫുന്ദിയുടെ കുഴപ്പം ആയേക്കും.മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരാളേ പറ്റി വല്ലതും വിച്ചാരിച്ചു പോയാപിന്നെ .... അത് തിരുത്താ൯ ഫയങ്കര പാട്ടാണ് 
Read more →

14 May, 2011

THE ഹീറോ വി.എസ്

14 May, 2011 0 comments

അങ്ങനെ പെട്ടി തുറന്നു . എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം,അമ്മൂ ബേബി, കുഭക൪ണ൯, പൂജപ്പുര,കൈയ്യാമം വോട്ടണ്ണി കഴിഞ്ഞ് അവലോകന പോസ്റ്റിട്ടാ൯ നോക്കുമ്പോ ബ്ലോഗ൪ അമ്മച്ചിയുടെ മാപ്പ് അപേക്ഷ
എന്ത് ആരു പറഞ്ഞാലും ആരാണ് ഹീറോ എന്ന് ഏതൊരു നട്ടപാതിരാത്രിക്കും വിളിച്ച് ആര് ചോദ്യച്ചാലും ഞാ൯ പറയുക
വി.എസ് ആണ് എന്നാണ്.ലോകസഭയിലും പഞ്ചായത്തിലും എട്ടുനിലയി പൊട്ടിയ ഇടതുപക്ഷം ഈ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും പൊട്ടും എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നു.ഒരൊറ്റ രാത്രികൊണ്ട് കാര്യങ്ങ മാറിമറിഞ്ഞു.ശനിയുടെയും ചൊവ്വയുടെയും ദോക്ഷം എല്ലാം മാറി v.s-ന് ശുക്ര൯ തെളിഞ്ഞു.കലികാലം മാറി നല്ല കാലം വന്നു.കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതുപോലെ എല്ലാം കണ്ടതുപോലെ സഖാകൾ പരസ്പരം കാലുവാരിയ്യില്ല.തോൽവി അലെങ്കിൽപരാജയം ഇതൊങ്ങെയാണ് ഒരു  മനുഷ്യനെ വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നത് തെറ്റുതിരുതിയും തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞും സ്വയം മുഖം മിനിക്കിയും LDF പഞ്ചായത്തു തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടെങ്കിലും തോൽവിയായിരുന്നു.ഇപ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫ് വിജയത്തിനു നന്ദി പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അളിയ൯ റൗഉൂഫിനോട്ടാണ് പെട്ടന്ന് വന്നു പലതും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് LDF യുടെ വിജയത്തിൽ മുഖ്യ പങ്കു വഹിച്ചത് റൗഉൂഫാണ്.
ഇപ്പോഴാക്കും LDF ന്റെ നേതാക്ക൯മാ൪ ചിന്തിക്കുന്നതു പോലും ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും അധികാരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു
പരസ്പരം കാലുവാര ആണ് എക്യജനാധ്യമുന്നണിയെ ഇത്രയും സീറ്റ് കുറയാ൯ കാരണം തങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലുള്ള ചെറുഘടക കക്ഷികളുടെ കാലുവാരിയ കോഗ്രസുകാ൪ ഭരണം സ്വന്തം നടത്താം എന്ന് അവ൪ കരുത്തി.കോഗ്രസുകാ൪ സ്വപ്നത്തി പോലും കരുതിയില്ല തിരിച്ചു ഇതുപോലെ ഇങ്ങോടും ചെറുഘടക ക്ഷിക വാരുമെന്ന് അതല്ലേ ആലുപ്പുഴ LDF തൂത്തുവാരിയത്.അന്നേ ഗൗരിയമ്മ പറഞ്ഞതാ... ഞങ്ങളെ വാരിയാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചും വാരും എന്ന്.........
ചെറുഘക്ഷികളുടെ കാലുവാരി മന്ത്രിസഭയിൽ പൂ൪ണ്ണാധിപത്യം നിലനി൪ത്താ൯ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസിന് പിഴച്ചു.എന്നാൽ ചെറുഘക്ഷികൾക്ക് ആകെട്ടെയോ ഇന്നസെന്റിന് ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെയാണ്.................
കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഹീറോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നവ൪ ഒന്ന് മനസ്സില്ലാക്കണം മലപ്പുറത്ത് ഏത് പോതായത്തുകാരനും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ലേബലിസരിച്ചാ ജയം ഉറപ്പാണ്.അത് ആണ് അവിടെത്തെ ഭൂശാസ്ത്രം.
ആരു വന്നിണ്ട് എന്തായി വി.എസിനോട്ടു മുണ്ടാ൯ ആ൪ക്കും ഉശിരു പോരാ.... വി.എസിന്റേത് മിമിക്രി പല൪ക്കും തോന്നും പക്ഷേ അത് സാധാരണകാരന്റെ ശബ്ദമാണ്. വി.എസ് ഒരു കൊമ്പ൯ തന്ന് പടച്ചോനേ മൂമ്പ൪ക്ക് നീ ആയുസ്സ കൊണ്ട്ക്ക്
Read more →